Wat is Gestalt?

Een gestalt is een geheel, een voltooiing.

 

Ik noem het Gestalt in plaats van Gestalttherapie. Therapie verwijst naar ziek zijn en beter worden en Gestalttherapie is van oorsprong een leerweg.

Deze leerweg is gericht op meer besef krijgen van wat je hier en nu doet, ervaart, denkt, wilt, verlangt. Het gaat altijd over hoe je omgaat met je behoeften in wisselwerking met je omgeving. Meer besef hiervan geeft vrijheid en meer mogelijkheden om te onderzoeken hoe je ze bevredigend kunt vervullen. Het niet goed vorm geven aan je behoeften- bijvoorbeeld je hebt pijn en je mag niet huilen- kost veel energie. Als je grondig afgeleerd hebt om boos te worden, blijf je je boosheid onderdrukken. De energie die je daarvoor nodig hebt, kan je veel effectiever gaan gebruiken als je beter leert omgaan met boos worden. Behoeften die in de loop van je leven niet goed voltooid zijn laten sporen na. Je ontwikkelt gedragspatronen om pijn en afwijzing te voorkomen en blijft dat ook doen als het niet meer dringend nodig is. Het verkennen van de emotionele drempels die hierbij een rol spelen is de poort naar verandering. Gestalt is bij veel mensen onbekend. Het is een verborgen juweel, zeer effectief voor persoonlijke groei. Het faciliteert je zelfhelend vermogen. Het breng je in het hier en nu naar de grens tussen jou en een ander, de contactgrens.

 

Voor wie is Gestalt

Ieder die aan de eigen persoonlijke groei wil werken kan baat hebben bij Gestalt.

Als je vastloopt op je werk of elders in je relaties of last hebt van stress of psycho-somatische klachten, ben je vaak meer bereid om aan jezelf te gaan werken.

Gestalt is gericht op tot jezelf komen. Dat betekent onder andere dat je moeilijkheden tegen kan komen die je altijd uit de weg wilde gaan. Als je bereid bent om je eigen obstakels te verkennen  is dit een goede leerroute voor je. Er  is vaak moed nodig en zelfvertrouwen om drempels te nemen die je altijd hebt vermeden. Moed en zelfondersteuning kan je ontwikkelen.

 

Als je geen verantwoordelijkheid  kunt of wilt (leren) nemen voor je eigen gedrag en leven, is Gestalt niet geschikt voor je.

 

Waar helpt Gestalt  bij?

Het doel van Gestalt is dat je een bewuster en vrijer mens wordt, terugkomt in je kracht en vitaal in het leven staat lichamelijk en geestelijk. Gestalt is gericht op compassievol kijken naar jezelf en naar de wereld om je heen. Gestalt leert je je lot in eigen handen te nemen en werkelijk te kiezen voor je eigenheid. Bewustwording is belangrijk. Meer dan 80% van je communicatie is non verbaal. Het overgrote gedeelte van je reacties, keuzen, gemoedstoestanden en acties bepaal je onbewust. Je onderbewustzijn is gevormd uit alle ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. Deze ervaringen sturen en beïnvloeden je dagelijkse doen en laten zonder dat je dat in de gaten hebt. Wil je vrijer worden, meer in contact komen met je gevoelens, je bevrijden van verstorende denkpatronen en gedragspatronen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

 

De theorie van Gestalttherapie is gebaseerd op belangrijke stromingen  zoals de psychoanalyse, het holisme, de gestaltpsychologie, veldtheorie van Kurt Lewin, de experimentele en probleemoplossende  psychologie van James en Dewey, Aristoteles en Kant, de fenomenologie van Husserl e.a., het existentialisme van Heidegger en Buber, het Taoïsme en het Zen Boeddhisme. Gestalttherapie bracht in het midden van de vorige eeuw een vernieuwende ervaringsgerichte manier van werken. De grondbeginselen zijn erg krachtig en effectief. Veel therapeutisch gerichte stromingen en coachingstechnieken hebben werkwijzen ontwikkeld die ontleend zijn aan Gestalt. De nadruk op het bewustworden in het hier en nu vind je terug in de oefeningen van mindfulness.